S ČÍM JDEME DO VOLEB


Milé Hradečačky, milí Hradečáci,

máme to štěstí, že žijeme v krásném a jedinečném městě. Úžasně architektonicky zpracovaném, plném zeleně, propojeném s přírodou a okolními lesy.

Město, kde se snoubí historie, bohaté kulturní dědictví, skvělá architektura i moderní zázemí, které dává svým obyvatelům skvělou příležitost prožít spokojený život. Jak z hlediska možností bydlení v příjemném prostředí, možností získání kvalitního vzdělání, dobrého zaměstnání, zázemí pro rodinný život, kvalitního zdravotního zázemí, kulturního a sportovního vyžití, a to v aktivní i pasivní formě.

Ne náhodou bylo nazýváno Salonem republiky a umisťovalo se na předních příčkách jako nejlepší místo pro život. Přes výjimečné dědictví od pánů architektů Gočára, Kotěry a starostů Pospíšila a Ulricha, je třeba stále pracovat na jeho rozvoji, abychom nežili jen z minulosti, ale vytvářeli stále ty nejlepší podmínky pro to, aby se nám všem Hradci dobře žilo a byli jsme zde šťastní.

S těmito postoji Vás přicházíme požádat o Vaši podporu ve volbách, jako Ti, kdo Vám nabízí svůj čas, své zkušenosti, odbornost i nasazení, aby Hradec byl tím nejlepším místem pro život.

To vše s přesvědčením, že politici - a zvláště pak ti městští (komunální) tu jsou od toho, nikoli, aby politikařili, ale starali se o to, aby město fungovalo, byly opravené chodníky, čisté ulice, bylo, kde parkovat, bylo dost laviček, dětských hřišť apod. Právě tak si naše počínání v zastupitelstvu města či na radnici představujeme - jako Vaši zástupci, kteří se za Vás starají o město tak, aby nám všem se v něm dobře žilo.

Pokud nás podpoříte, předem Vám děkujeme a slibujeme, že budeme dělat maximum, aby byl Hradec tím nejlepším městem a aby body z našeho programu, jež popisujeme níže, se staly skutečností.

Váš tým kandidátů za hradecké ANOProgram pro komunální volby 2022  "ANO, měníme Hradec...!"


Příjemné místo pro život

- budeme usilovat o to, aby Hradec byl městem plným zeleně, mnoha místy k odpočinku či sportování, s redukcí tranzitní dopravy, chytrým řešením parkování a racionálními řešeními dopravy v centru města

- budeme podporovat rozvoj městských lesů a jejich využívání Hradečáky ke sportování i relaxaci

- budeme se snažit, aby v každé čtvrti byla místa s příjemným posezením


Město pro všechny generace

- chceme, aby se v Hradci dobře žilo rodinám s dětmi, seniorům i studentům

- každé rozhodování města budeme vážit s ohledem na jejich běžné potřeby

- chceme dostatek dětských hřišť, míst pro aktivní odpočinek seniorů apod.

- naši zastupitelé se aktivně podíleli na projektu domu Odlehčovací služby v Honkově ul. a podobné projekty budeme podporovat i nadále

- důležitá je pro nás podpora MHD, aby byla dostupná, kvalitní a efektivní

- chceme vytvářet podmínky, aby v Hradci byl dostatek bytů


Zajímají nás obyčejné věci stejně jako Vás všechny:

- opravené chodníky, udržované silnice, bezpečné přechody pro chodce

- dostatek laviček i zeleně

- zkrátka vše na co jako obyvatelé denně narážíme

- je to pro nás podstatnější než megalomanské projekty


Máte pocit, že radnice podporuje, aby město žilo?

- jsme přesvědčeni, že jedním z úkolů radnice je pomáhat, aby město "více žilo" - tedy aby bylo plné aktivit, akcí, událostí

- chceme, aby všichni, kdo zajímavé aktivity připravují byli i přiměřeně podporováni

- k tomu je třeba, aby všechny schvalovací procesy byly objektivní a co nejjednodušší


Radnice je tu pro obyvatele

- chceme, aby to bylo poznat v efektivitě práce úředníků pro občany města a také v atmosféře na magistrátu. Ať každý, kdo na úřad zavítá, zažívá, že jsou zde všichni vstřícní a snaží se mu pomoci

- nevzdáváme se myšlenky, že obíhat mají papíry, ne lidé

- myslíme si, že by jednotlivé městské čtvrti měly mít silnější hlas, např. ve formě silnějších místních samospráv s vyšší rozhodovací samostatností

- politici nemají být těmi, kdo vládnou, ale těmi, kdo pracují pro obyvatele města, nemají být těmi, kdo "politikaří a kšeftují", ale těmi, kdo společně hledají nejlepší řešení, bez ohledu na stranické dresy


Kvalitní zázemí pro rodiny

- dostatek míst ve školkách

- dostupné bydlení

- podpora bohaté nabídky volnočasových a zájmových aktivit

- investice do infrastruktury, jež je umožní, tedy sportoviště, hřiště, veřejné prostory apod.

- kvalitní a pestrá nabídka škol různých typů, díky vytváření podmínek pro jejich rozvoj, která přispěje k lepší úrovni vzdělávání našich dětí


Město v přírodě

- úžasné dědictví, že je Hradec obklopený lesy a plný zeleně, chceme dále rozvíjet

- parky, travnaté plochy i stromy ve městě, pásy kolem řek, si zaslouží naši pozornost a péči

- rozvoj městských lesů, tak aby sloužily všem Hradečákům k odpočinku, rekreaci i sportu


Má město podporovat sport? Rozhodně ANO

- jsou třeba stálé investice do dostatku sportovišť pro děti a mládež a jejich údržby a rozvoje

- potřebujeme více tělocvičen, sportovní haly a další hřiště, mj. jako zázemí pro mládežnický i výkonnostní sport

- těší nás, že Hradec je úspěšný v nejvyšších soutěžích hokeje, fotbalu, basketbalu i dalších sportů, věříme, že mají být městem podporovány

- naši zastupitelé aktivně podporovali vybudování fotbalového stadionu, investice do zimního stadionu i další podobné projekty a budeme v tom pokračovat i nadále


A co kultura? Rozhodně ANO

- podpora kultury různých typů k Hradci prostě patří

- máme tu úžasné a jedinečné kulturní instituce, jako i výjimečné události a festivaly, včetně těch evropsky či světově známých a uznávaných

- vedle nich množství kulturních spolků a skupin, tradiční pěvecké sbory i ZUŠky podněcující ke kultuře další generace

- to vše si zaslouží podporu města, a má to i tu naši


Pohodlně průjezdné město, kde se dá zaparkovat

- auta nejsou nutné zlo a řidiči nepřátelé města

- chceme dostatek parkovacích míst a příjmy z nich do pokladny města

- systém dopravy předcházející zácpám

- racionální řešení oprav a nutných uzavírek komunikací

- díky poslancům a ministrům z hnutí ANO z našeho kraje, včetně hradeckého Jiřího Maška, se podařilo uspíšit výstavbu dálnic D11 a D35, které výrazně ulevily dopravní situaci v Hradci


Je Hradec hlavní město cyklistů?

- určitě ano, ovšem podstatnější pro nás je, aby byl pro cyklisty bezpečný a vstřícný

- jak pro cesty po městě, do školy či zaměstnání

- tak pro výlety a rekreační či sportovní cyklistiku v městských lesích i okolí


Je to vše?

- rozhodně ne...

...ovšem, kdybychom měli popsat, vše, kde vidíme, že naše město můžeme zlepšit a všechny naše nápady jak na to, bylo by to čtení spíše na dlouhé zimní večery. Proto jsme raději popsali jen výše zmíněné.

- jsme raději, když za nás mluví činy, nikoli množství slov a slibů

- raději makáme, než mluvíme 😊

Budeme rádi i za Vaše podněty

...o kterých s Vámi budeme rádi diskutovat

mj. od 1. do 23. září v naší mobilní ANO kanceláři na náměstí 28. října

- přijďte na kus řeči o naší společné budoucnosti a rozvoji našeho města

- rádi Vás uvidíme a uslyšíme!!!

A určitě 23. - 24. 9. přijďte volit ANO "Ať je zase líp"

Předem děkujeme za Vaši případnou podporu.

ANO, měníme Hradec...!

Jana Šandová a její tým hradeckého ANO