Záležitost s příspěvkem na fb J. Gelbiče jsme vysvětlili již 6. 9.

12.09.2022

Dnes jsme zaznamenali na Twitteru zmíňku pana redaktora Weinera, že jsme se dosud nevyjádřili k záležitost s příspěvkem na fb J. Gelbiče - skutečnost je taková, že celou věc jsme vysvětlili obratem, hned 6. 9. na našem fb - facebook.com/AnoHradec - původní vysvětlení tedy uveřejňujeme i zde: 

Celá causa je pouhým nedorozumněním. Otec Jiřího Gelbiče  je Ukrajinec z rajonu Mežhorie. Byl součástí armády, která šla z Buzuluku a podílel se na , osvobozování Československa. Ještě před válkou ho Rusové zavřeli do gulagu v Archangelsku. I proto se po válce nevrátil do SSSR, ale zůstal v Hradci Králové. 

Jiří Gelbič má ovšem stále na Ukrajině část příbuzenstva, jíž dlouhodobě finančně i jinak podporuje a je tedy zcela absurdní, že by se vůči Ukrajincům stavěl negativně. Mj. na zastupitelstvu spolu se všemi zastupiteli za ANO hlasoval pro podporu Ukrajiny.

Sdílení příspěvku na facebooku byl omyl. Jako pouhý příležitostný uživatel fb, Jiří Gelbič občas sdílel i příspěvky, které si chtěl jen přečíst, přičemž když na to zpětně přišel, následně je mazal. To se mu stalo i nyní. Nad to byl zvyklý, sdílet jakékoli příspěvky, které ho zaujaly, jak v pozitivním, tak negativním smyslu, aniž by to znamenalo, že s tím, co sdílí souhlasí. Neuvědomoval si, že by příspěvky, jež sdílí na fb mohly být brány jako vyjádření jeho postojů a názorů. 

Tato zkušenost je pro Jiří Gelbič velkým poučením. Rozhodně se od onoho příspěvku distancuje a napříště bude již ve sdílení na fb mnohem opatrnější. Zároveň se velmi omlouvá všem, kterých se příspěvek na fb dotkl. Jako praktický projev své omluvy Jiří Gelbič dnes (6. 9.) poslal dar 15 tis. Kč na rozvoj Karpatské oblasti.